Optometrie

De optometrie heeft in een korte tijd een belangrijke plaats ingenomen in de ooggezondheidszorg. En bij Brilmode Rob Boon lopen we hiermee voorop. Het komt steeds vaker voor dat men met bij klachten onze optometristen rechtstreeks opzoeken. Maar vooral verwijst de huisarts de laatste jaren steeds vaker de patiënten met oogklachten naar onze optometristen. Naast de onderzoeken bij bijvoorbeeld wazig of dubbel zien of lichtflitsen wordt de optometrist steeds vaker ingeschakeld bij screenen van ogen.

Zoals bij patiënten met diabetis mellitus en wanneer de oogziekte glaucoom in de familie voorkomt. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de oogartsen uit de regio en in de meeste gevallen wordt het onderzoek vergoed door de zorgverzekeraar.